1. Home
  2. /
  3. Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

ul. Lipowa 3; 58-210 Łagiewniki
Tel/fax. 74 89 37 170
Email. agrotimh@gmail.com, www.agrotimh.pl

Na podstawie art. 13 ust.1 i ust.2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako RODO) i stosowanego od dnia 25 maja 2018r. informujemy Państwa o sposobie i o celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe (dalej jako „dane”), a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych.

• Kto jest administratorem Państwa danych osobowych, czyli kto jest odpowiedzialny za ich przetwarzanie?

Administratorem Państwa danych jest AGROTIM Tomasz Iwaszkiewicz, ul. Lipowa 3 58-210 Łagiewniki

• Jak się z nami skontaktować, w celu uzyskania więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?

1. Mailowo:rodoagrotim@gmail.com
2. Telefonicznie: 74/ 893 71 70
3. Pisemnie: korespondencja na adres AGROTIM Tomasz Iwaszkiewicz, ul. Lipowa 3 58-210 Łagiewniki

• Skąd jesteśmy w posiadaniu Państwa danych osobowych?

Dane zgromadzone przez nas zostały pozyskane poprzez:

1. Państwa kontakt telefoniczny lub mailowy z naszą firmą,
2. Bezpośrednie spotkanie z Państwem na targach branżowych lub z naszym przedstawicielem handlowym,
3. Zawarcie z nami transakcji kupna-sprzedaży.

• Jaki jest cel oraz podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?
Podane przez Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

1. Zawarcie oraz wykonanie umowy, jaką jest transakcja kupna-sprzedaży towarów i usług-podstawa prawna art. 6 ust. 1 b RODO
2. Ofertowanie, jako odpowiedź na Państwa zapytanie odnośnie ceny naszych towarów i usług-podstawa prawna: art. 6 ust. 1b RODO
3. Obowiązki prawne, w tym m.in. wystawianie oraz przechowywanie faktur, a także innej dokumentacji podatkowej i rachunkowej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO
4. Kontakt w sprawie gwarancji oraz reklamacji-podstawa prawna: art.6 ust 1c RODO
5. Marketing bezpośredni – podstawa prawna: uzasadniony interes,
6. Windykacja należności-podstawa prawna: uzasadniony interes,
7. Tworzenie zestawień oraz statystyk na potrzeby wewnętrzne firmy-podstawa prawna: uzasadniony interes,
8. Kontakt posprzedażowy w celu badania zadowolenia klienta-podstawa prawna: uzasadniony interes.

Na podstawie wyraźnej Państwa zgody firma AGROTIM może przetwarzać dane w celu zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www (profilowanie).

• Czy konieczne jest podanie danych osobowych?

Administrator wymaga podania Państwa wyłącznie tych danych, które są niezbędne do wypełnienia celów wskazanych powyżej. Administrator pragnie poinformować, iż podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby prawidłowo zawrzeć i wykonać umowę lub dokonać przedstawienia oferty w odpowiedzi na Państwa zapytanie.

• Jakie przysługują Państwu uprawnienia?

Przysługuje Państwu prawo do:
1. Dostępu do treści danych
2. Sprostowania (poprawienia lub uzupełnienia)
3. Usunięcia (prawo do bycia zapomnianym)
4. Ograniczenia przetwarzania
5. Przenoszenia danych
6. Wniesienia sprzeciwu-dotyczy działań, gdzie podstawą do przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes
7. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie
8. Niepodlegania profilowaniu
9. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

• Komy udostępniamy Państwa dane osobowe?

Zebrane przez Administratora dane osobowe mogą być udostępnione:
1.Bankom dokonującym oceny zdolności kredytowej, przed zawarciem umowy,
2. Innym firmom w ramach czynności reklamacyjnych,
3. Innym firmom w ramach czynności gwarancyjnych,
4. Podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
5.Podmiotom świadczącym dla nas usługi księgowe lub prawne.

• Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Administrator przetwarza wyłącznie dane osobowe podane przez Państwa. Państwa dane będą przetwarzane przez czas wymagany w celu realizacji wszystkich obowiązków wynikających z zawartej umowy, jak również przez czas określony przez inne ustawy, np. podatkowe. Następnie na podstawie art.6 ust. 1 lit. f RODO będą przechowywane w celach archiwalnych.

• Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego(EOG)?

Aktualnie Administrator nie przekazuje Państwa danych poza obszar EOG.

JESTEŚMY NA TARGACH

W siedzibie naszej firmy

JESTEŚMY NA TARGACH

14-16.12.2019 spotkajmy się na targach w siedzibie naszej firmy!!